free newsletter templates powered by FreshMail
Baza Usług Rozwojowych

Uzyskaj dofinansowanie

do szkoleń i studiów

Zapraszamy do skorzystania z oferty wysokiej jakości szkoleń, na które istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poradnik

Praktyczny Poradnik

dla Instalatora

Jedyna pozycja na rynku, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z systemami fotowoltaicznymi oraz kolektorami słonecznymi. Dostępna w sprzedaży.

OZE dla studentów i uczniów

Praktyczne warsztaty OZE

dla studentów

W ATUM zajęcia praktyczne kierujemy również do studentów, absolwentów i uczniów szkół zawodowych, w szczególności kierunków związanych z odnawialnymi źródłami energii, instalacjami sanitarnymi, grzewczymi, chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, elektroenergetycznymi i elektrycznymi. Dzięki kursom uzyskasz uprawnienia przydatne do podjęcia pierwszej pracy.

First Slide

Kompleksowa oferta szkoleń

dla specjalistów z branży OZE

Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, posiadających umiejętność poprawnego instalowania systemów wykorzystujących energię odnawialną. W ATUM podniesiesz kwalifikacje w następujących technologiach: pompy ciepła, słoneczne systemy grzewcze, systemy fotowoltaiczne, kotły i piece na biomasę.

Specjalizacja instalatorów OZE

Szkolenia specjalistyczne

dla Instalatorów OZE

Szkolenia specjalistyczne dla Instalatorów m.in. z obszaru prawa (prawidłowe konstruowanie umów handlowych, rękojmie, reklamacje, zamówienia publiczne), finansów (pozyskiwanie dotacji na inwestycje w OZE),sprzedaży, marketingu. Indywidualne usługi doradcze.

Kursy dla instalatorów OZE

W naszej ofercie posiadamy szkolenia podstawowe (2dni/16h) oraz przypominające (1 dzień/8h) przygotowujące do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego celem uzyskania certyfikatu Instalatora mikroinstalacji. Szkolenia z zakresu obsługi pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz kotłów i pieców na biomasę.

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

1200

 • Nauka w małych, zróżnicowanych grupach warsztatowych
 • Praktyczny warsztat prowadzony przez ekspertów z branży
 • Atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Wysoka zdawalność na egzaminach w UDT
SPRAWDŹ

KOLEKTORY SŁONECZNE

1200

 • Nauka w małych, zróżnicowanych grupach warsztatowych
 • Praktyczny warsztat prowadzony przez ekspertów z branży
 • Atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Wysoka zdawalność na egzaminach w UDT
SPRAWDŹ

KOTŁY I PIECE NA BIOMASĘ

1200

 • Nauka w małych, zróżnicowanych grupach warsztatowych
 • Praktyczny warsztat prowadzony przez ekspertów z branży
 • Atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Wysoka zdawalność na egzaminach w UDT
SPRAWDŹ

POMPY CIEPŁA

1200

 • Nauka w małych, zróżnicowanych grupach warsztatowych
 • Praktyczny warsztat prowadzony przez ekspertów z branży
 • Atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Wysoka zdawalność na egzaminach w UDT
SPRAWDŹ

O Nas

Dewizą ATUM jest specjalizacja i to ona leży u podstaw naszego sukcesu. Od 2001 szkolimy fachowców, specjalistów różnych branż, zapewniając im dostęp do najświeższej wiedzy i wysokiej klasy kadry dydaktycznej.W 2015 uruchomiliśmy Centrum Szkoleń OZE, przy akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego. Obecnie oferujemy szkolenia z czterech technologii OZE we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Nasze doświadczenie i nastawienie na długotrwałe partnerstwo biznesowe to dla naszych klientów gwarancja satysfakcjonującej współpracy. MAMY DOBRĄ ENERGIĘ i dzielimy się nią!

Kadra dydaktyczna

Firma Atum Sp. z o.o. współpracuje z ekspertami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z terenu całej Polski. Doświadczenie posiadane przez wykładowców stanowi gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług szkoleniowych i doradczych. 

ADAM LUBERAŃSKI, dr inż.

ADAM LUBERAŃSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów Niekonwencjonalne Źródła Energii, Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej, Eksploatacja Urządzeń Stacjonarnych. Nadzoruje prace badawcze nad techniką udojową oraz energetyką odnawialną. Podczas swojej 15 letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 50 szkoleń, przeszkolił przeszło tysiąc osób z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

MACIEJ SIBIŃSKI, dr hab. inż.

MACIEJ SIBIŃSKI, dr hab. inż.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, autor licznych artykułów, recenzji książek oraz projektów naukowych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Łódź, członek Komitetu Naukowego Konferencji Międzynarodowej- ESTC 2016. Jego działalność naukowa była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Od 17 lat prowadzi intensywne badania związane z optymalizacją konstrukcji i technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a w szczególności ogniw słonecznych.

PIOTR POLEWKA, mgr inż.

PIOTR POLEWKA, mgr inż.

Praktyk, wyładowca w zakresie energetyki odnawialnej. Kierownik Salonu V-Projekt Salon Firmowy Viessmann. Tematyką OZE zajmuje się od przeszło 10 lat, w tym czasie przeszkolił ok. 300 osób Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Instytucie Inżynierii Rolniczej, specjalność Technika Sanitarna. Certyfikowany instalator z zakresu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych.

ANDRZEJ PETRUKANEC, mgr inż.

ANDRZEJ PETRUKANEC, mgr inż.

Kierownik robót instalacyjnych, praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

MARCIN MICHALSKI, dr inż.

MARCIN MICHALSKI, dr inż.

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym o kierunku "Energetyka" i specjalizacji "Energetyka ze źródeł odnawialnych". Od 2008r. współpracuje z firmami zajmującymi się techniką grzewczą. Posiada uprawnienia instalatora OZE oraz certyfikat Viessmann na dobór, montaż i uruchomienie systemów fotowoltaicznych Vitovolt. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz w szkole policealnej i szkolenia z zakresu energetyki odnowawialnej. Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach o tematyce energetycznej. W branży energetycznej pracował zarówno w Polsce jak i zagranicą.

MARCIN DĘBOWSKI, dr inż.

MARCIN DĘBOWSKI, dr inż.

Wykładowca, praktyk, doktor nauk technicznych. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Specjalizuje się w kotłach pyłowych. Współautor kilkunastu opracowań i sprawozdań z przeprowadzanych pomiarów w elektrowniach zawodowych m.in.w Turowie, Opolu, we Wrocławiu, Krakowie, Koninie, Adamowie, Warszawie, Lubinie, Brzegu Dolnym.

PRZEMYSŁAW BUKOWSKI, dr inż.

PRZEMYSŁAW BUKOWSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji w czasopismach recenzowanych, Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Wykonał szereg badań w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie zdobył doświadczenie związane z zagadnieniami energetyki zawodowej. Jest cenionym wykładowcą- szczególnie za swoją dociekliwość i przenikliwe pytania.

TOMASZ KRAKOWCZYK,mgr inż.

TOMASZ KRAKOWCZYK,mgr inż.

Od ponad 20 lat związany z branżą HVAC. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, Współtworzył koncepcję zasilania osiedla mieszkaniowego z sieci ciepłowniczej wraz z projektowaniem węzłów cieplnych i instalacji mieszkaniowych. Od przeszło 15 lat prowadzi szkolenia dla instalatorów oraz szkolenia handlowo-techniczne i prezentacje produktowe również za granicą. Autor kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej oraz budowlanej, prelegent na sympozjach dla projektantów i instalatorów.

KRYSTIAN KUROWSKI, dr inż.

KRYSTIAN KUROWSKI, dr inż.

Doktor, inżynier, auditor energetyczny wpisany na ministerialnąlistę osób wykonująpych świadectwa energetyczne. Czynnie udziela się w prasie tecbnicznej i specjalistycmej. Jest wykładowcą akademickim w zakresię OZE i poszanowania energii wodnej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Bogdana Janskiego oraz UKSW. Wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantują satysfakcje z udziału w szkoleniach

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

więcej...

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

—————————
mail: biuro@atum.edu.pl
tel. 71 786 62 87
kom. 512 041 945, 501 068 590

Współpraca
Osoby zainteresowane współpracą z ATUM Sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail