free newsletter templates powered by FreshMail

Szkolenia2

Biogazownie

✔️ 10.03.2017r.
✔️ Wrocław
✔️ g. 09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Szkolenie kierowane jest do osób prywatnych, którzy myślą o stworzeniu biogazowni dla własnych celów jak i inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Szkolenie pełni rolę wprowadzenia w temat biogazowni ze względu na jej wady i zalety.

Ogniwa paliwowe

✔️ 20.03.2017
✔️ Wrocław
✔️ g. 09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami produkcji energii z wykorzystaniem ogniw paliowych. Słuchacz pozna dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne oraz nauczy się jak wybrać odpowiedni rodzaj ognowa paliowowego ze względu na moc oraz rodzaj zastosowanego paliwa. Dodatkowo pozna zalety związane z technologiami ogniw paliowych w porównaniu z obecnie stosowanymi systemami produkcji energii elektrycznej bądź skojarzonej cieplnej i elektrycznej.

Reklamacje, rękojmia w umowach sprzedaży. Przepisy i praktyka.

✔️ 15.02.2017
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 480 PLN

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procesu reklamacyjnego. Zaznaczenie NOWYCH różnic w procedurach reklamacyjnych. Wskazanie najważniejszych aktów prawnych, określenie ich hierarchii. Prezentacja narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania umów. Analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów.

Studium wykonalności w projektach OZE. Praktyka.

✔️ 27.02.2017
✔️ Wrocław
✔️ g. 09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nowatorskich i innowacyjnych systemów energetycznych opartych o odnawialne źródła energii. Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rodzajów OZE, nowej ustawy o OZE oraz studium wykonalności i efektywności energetycznej systemów OZE.

Energetyka Wiatrowa

✔️ 05.06.2017
✔️ Wrocław
✔️ g. 09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z możliwością produkcji energii elektrycznej z wiatru. Na szkoleniu są omawiane zasoby energetyczne wiatru wraz ze sposobami ich wykorzystania. Słuchacz pozna dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne oraz nauczy się jak wybrać odpowiedni rodzaj silnika wiatrowego ze względu na moc oraz warunki atmosferyczne związane z siłą wiatru.

Dotacje unijne na OZE 
i termomodernizacje

✔️ 22.03.2017
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 480 PLN

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania w sektorze OZE w ramach Funduszy Europejskich,
  • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie.

Tworzenie skutecznych ofert handlowych.Praktyka.

✔️
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 380 PLN

Uczestnicy warsztatów przygotują własny, profesjonalny wzór oferty handlowej.Poznają podstawowe techniki sprzedażowe, zapoznają się z zasadami obowiązującymi w trakcie spotkań handlowych z klientami.

Praktyczny warsztat sprzedażowy z przygotowywania ofert handlowych i pozyskiwania zleceń. Kanały promocji usług w sektorze OZE.

Biomasa

✔️
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką spalania i współspalania biomasy w porównaniu ze spalaniem konwencjonalnych paliw stałych. Poznanie wytycznych doboru urządzeń i rodzajów biomasy.

Technologia wodorowa

✔️
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Uczestnicy poznają praktyczne możliwości produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru, zdobywają wiedzę z obecnie istniejących i perspektywicznych instalacji wodorowych, uczą się analizować opłacalność inwestycji w porównaniu z obecnie stosowanymi nośnikami energii.

Planowanie i zarządzanie energią w JST

✔️
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 420 PLN

Podczas szkolenia omawiane są etapy realizacji projektu inwestycyjnego, optymalizacja kosztów zarządzania energią, regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także mikrogeneracje.

Obsługa iPada, iPhona, iMaca

✔️
✔️ Wrocław
✔️ g.09:00-16:00
✔️ 450 PLN

Wykorzystania mobilnych aplikacji w życiu zawodowym i prywatnym. Obsługa iPada, iPhona, iMaca. Podstawowa obróbka dokumentów, wideo i zdjęć.

Nowa oferta specjalistycznych kursów dla instalatorów

Szeroki wachlarz tematyczny kursów dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Nie znalazłeś szkolenia? Skontaktuj się z Nami.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu
ATUM Sp. z o.o.
ul.Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Biuro czynne codziennie w godzinach: 8:00-16:00

————————————————–
tel: 512 041 945
mail: biuro@atum.edu.pl
www.facebook.com/ATUMedu

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail