free newsletter templates powered by FreshMail

Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu słonecznych systemów grzewczych, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom odnawialnych źródeł energii, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze – 16h/2dni.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA z zakresu słonecznych systemów grzewczych POBIERZ

Przykładowy wykaz urządzeń/materiałów stosowanych w trakcie zajęć praktycznych:

 • kolektor słoneczny płaski;
 • kolektor słoneczny próżniowy;
 • grupa solarna (pompa obiegowa, 2x termometr, separator, rotametr, armatura do napełniania układu, manometr wraz z zaworem bezpieczeństwa);
 • zestaw montażowy kolektora do montażu na dachu pochyłym pokrytym dachówką/na dachu płaskim/na konstrukcji wolnostojącej;
 • regulator solarny z kompletem czujników;
 • rura solarna np. stalowa elastyczna wraz ze złączkami;
 • zawór odpowietrzający;
 • zasobnik solarny lub wymiennik płytowy;
 • naczynie przeponowe solarne;
 • pompę do napełniania i odpowietrzania układu;
 • narzędzia typu wiertarka, szlifierka, liny i uprzęże, obuwie ochronne, kaski itp.;
 • walizka serwisowa w skład której będą wchodziły m.in.: refraktometr, papierki lakmusowe, urządzenie do pomiaru napięcia, manometr do mierzenia ciśnienia w naczyniu.

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia z instalacji słonecznych systemów grzewczych (kolektorów słonecznych) odbywają się w zależności od zapotrzebowania klientów, średnio raz w miesiącu.

Najbliższe terminy szkoleń:  16-17.03.2018r.(Wrocław)

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: biuro@atum.edu.pl.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu na certyfikowanego instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 1200,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 1150,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 1100,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: dwudniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek (przerwy kawowe, obiad), zaświadczenie producenckie, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez UDT, opiekuna szkolenia, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Przy dodatkowej opłacie 200zł/osoba zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Centrach Odnawialnych Źródeł Energii. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi słonecznych systemów grzewczych.

Przykładowy wykaz urządzeń/materiałów do przeprowadzenie szkoleń praktycznych:

 • kolektor słoneczny płaski;
 • kolektor słoneczny próżniowy;
 • grupa solarna (pompa obiegowa, 2x termometr, separator, rotametr, armatura do napełniania układu, manometr wraz z zaworem bezpieczeństwa);
 • zestaw montażowy kolektora do montażu na dachu pochyłym pokrytym dachówką/na dachu płaskim/na konstrukcji wolnostojącej;
 • regulator solarny z kompletem czujników;
 • rura solarna np. stalowa elastyczna wraz ze złączkami;
 • zawór odpowietrzający;
 • zasobnik solarny lub wymiennik płytowy;
 • naczynie przeponowe solarne;
 • pompę do napełniania i odpowietrzania układu;
 • narzędzia typu wiertarka, szlifierka, liny i uprzęże, obuwie ochronne, kaski itp.;
 • walizka serwisowa w skład której będą wchodziły m.in.: refraktometr, papierki lakmusowe, urządzenie do pomiaru napięcia, manometr do mierzenia ciśnienia w naczyniu.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Szkolenie dedykowane osobom, które ubiegają się o przedłużenie ważności certyfikatu odnawialnych źródeł energii, ukończyły szkolenie podstawowe przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie instalacji słonecznych systemów grzewczych, wymagają uzupełnienia wiedzy o zagadnienia teoretyczne  przed przystąpieniem do egzaminu UDT – 8 h (1 dzień)

Program szkolenia

1.Zagadnienia ogólne, podstawy stosowania słonecznych systemów
prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikro i małych instalacji,
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas instalacji kolektorów słonecznych
normy dotyczące kolektorów słonecznych oraz instalacji solarnych
przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (procedura certyfikacji kolektorów słonecznych np. Solar Keymark)

2.Konwersja promieniowania słonecznego a budowa kolektorów
podstawowe definicje
sposoby wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii cieplnej
rejonizacja zasobów energii słonecznej w Polsce i na Świecie
uśrednione wartości usłonecznienia i nasłonecznienia niezbędne do wstępnych obliczeń kolektorów słonecznych
stan obecny, rozwój i perspektywy instalacji solarnych:
podstawowe definicje dotyczące kolektorów (współczynnik przenikania ciepła, sprawność optyczna, powierzchnia kolektora, współczynnik strat, zjawisko stagnacji; wielkości charakteryzujące kolektory słoneczne
części składowe kolektorów, rodzaje kolektorów

3.Elementy składowe instalacji solarnych, rodzaje instalacji, schematy instalacji
zapoznanie się z podstawowym osprzętem instalacji solarnej niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania
rodzaje instalacji słonecznych na podstawie różnych schematów montażowych
porównanie i cechy charakterystyczne instalacji
różnice w pracy pomiędzy instalacjami
zasady łączenia kolektorów słonecznych w baterie oraz doboru wartości natężenia przepływu czynnika grzewczego w poszczególnych instalacjach
współpraca instalacji kolektorów słonecznych ze standardowym źródłem ciepła, takimi jak kocioł grzewczy, pompa ciepła
przykłady klasycznych instalacji solarnych oraz instalacji o specyficznym przeznaczeniu

4.Montaż, uruchomienie, eksploatacja, konserwacja systemów solarnych
montaż systemów solarnych w rożnych warunkach zabudowy
optymalne ustawienie kolektora słonecznego dla pracy całorocznej oraz okresowej
montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego
montaż zabezpieczeń instalacji solarnej
montaż zabezpieczeń na instalacji c.w.u.
podłączenie urządzeń sterujących pracą systemu i konfiguracja układu – uruchomienie i regulacja instalacji
okresowe przeglądy instalacji solarnej (serwisowanie i konserwacja)
błędy w instalacjach solarnych oraz ich usuwanie

5.Projektowanie instalacji solarnych
określenie lokalizacji, elementy zacieniające,
obliczanie powierzchni systemu solarnego
wybór rodzaju kolektorów
rodzaj instalacji, ilość dostępnego miejsca po instalację kolektorów słonecznych)
obliczenia pojemności zasobników
obliczenia hydrauliczne
wybór optymalnych rozwiązań technicznych
omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych
normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji solarnych
warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia przypominające z instalacji słonecznych systemów grzewczych (kolektorów słonecznych) odbywają się średnio 3 razy w miesiącu.

Zapytaj o termin najbliższego szkolenia.

Szkolenie przypominające, dedykowanie szczególnie instalatorom ubiegającym się o przedłużenie ważności certyfikatu z obszaru odnawialnych źródeł energii (po okresie 5 lat)w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 580,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 540,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 500,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: jednodniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, catering, indywidualne konsultacje.

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie  przypominające obejmują część teoretyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość organizacji zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi słonecznych systemów grzewczych.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail