free newsletter templates powered by FreshMail

Szkolenie z zakresu kotłów i pieców na biomasy

Praktyczny warsztat z zakresu doboru, montażu, użytkowania instalacji do spalania biomasy z zastosowaniem kotłów i pieców. Przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji kotłów i pieców na biomase, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematem odnawialnych źródeł energii, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze – 16h/2dni.

Program szkolenia

Program szkolenia podstawowego z zakresu kotłów i pieców na biomasę POBIERZ

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia z instalacji pieców i kotłów na biomasę odbywają się w zależności od zapotrzebowania klientów, średnio raz w miesiącu.

Najbliższy termin szkolenia:
16-17.02.2018r., Wrocław
12-13.03.2018r., Wrocław

Zapytaj o szkolenie w innym terminie bądź lokalizacji: biuro@atum.edu.pl, 512 041 945

Szkolenie przygotowuje do egzaminu na certyfikowanego instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 1200,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 1150,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 1100,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: dwudniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek (przerwy kawowe, obiad), zaświadczenie producenckie, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez UDT, opiekuna szkolenia, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Przy dodatkowej opłacie 200zł/osoba zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Centrach Odnawialnych Źródeł Energii. Centra OZE posiadają świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi kotłów i pieców na biomasę.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Szkolenie dedykowane osobom, które ubiegają się o przedłużenie ważności certyfikatu OZE, ukończyły szkolenie podstawowe przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie instalacji kotłów i pieców na biomasę, wymagają uzupełnienia wiedzy o zagadnienia teoretyczne  przed przystąpieniem do egzaminu UDT – 8 h (1 dzień)

Program szkolenia

1.Zagadnienia ogółne
korzyści ze stosowania systemów pieców i kotłów na biomasę i perspektywy rozwoju,
certyfikacja i parametry sprawnościowo-emisyjne kotłów na biomasę
ekonomiczne aspekty inwestycji w piece i kotły na biomasę
prawne aspekty stosowania kotłów i pieców na biopaliwa, prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska
prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikro i małych instalacji kotłów i pieców na biomasę
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas instalacji kotłów i pieców na biomasę, bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni, ochrona przeciwpożarowa

2.Energia biomasy
podstawowe definicje,
podział i możliwości energetycznego wykorzystania biomasy,
rola i znaczenie biomasy,
biomasa jako biopaliwo,
biomasa z roślin energetycznych, rodzaje upraw
paliwa alternatywne z biomasy (surowce pierwotne i wtórne)
środowisko i rynkowa sytuacja biomasy

3.Przygotowanie, magazynowanie i transport biomasy
rębaki do drewna i gałęzi
kompaktowanie biomasy,
parametry peletów i brykietów
magazynowanie i transport biomasy

4.Urządzenia grzewcze na biomasę stałą
pozyskiwanie energii z biomasy
urządzenia grzewcze małej mocy do spalania drewna kawałkowego i brykietów,
urządzenia grzewcze małej mocy do spalania peletów,
urządzenia grzewcze do spalania słomy
schematy technologiczne kotłowni opalanych biomasą
przykłady rozwiązań instalacji do zgazowywania biomasy
rodzaje górnych źródeł ciepła
podstawowe wielkości fizyczne

5.Kotłownie i ciepłownie na biomasę-eksploatacja
dobór kotłów i pieców małej mocy
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach
straty energii w procesach spalania
powstawanie sadzy i czadu
normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania
częstotliwość czyszczenia kotłów i pieców na biomasę
sposoby czyszczenia kotłów i pieców
problemy eksploatacyjne kotłów
możliwe zakłócenia w pracy kotła, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji
efektywność energetyczne

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia przypominające z instalacji pieców i kotłów na biomasę odbywają się średnio 2 razy w miesiącu.

Zapytaj o termin najbliższego szkolenia.

Szkolenie przypominające, dedykowanie szczególnie instalatorom ubiegającym się o przedłużenie ważności certyfikatu z obszaru odnawialnych źródeł energii (po okresie 5 lat)w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 580,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 540,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 500,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: jednodniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, catering, indywidualne konsultacje.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem:512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmują część teoretyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi kotłów i pieców na biomasę.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail