free newsletter templates powered by FreshMail

Szkolenie z zakresu pomp ciepła

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji pomp ciepła, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze – 16h/2dni.

Program szkolenia

Program szkolenia podstawowego z zakresu pomp ciepła POBIERZ

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia z instalacji pomp ciepła odbywają się w zależności od zapotrzebowania klientów, średnio  raz w miesiącu.

Najbliższe terminy planowanych szkoleń:
19-20.01.2018r., Wrocław, g.09:00-16:00
23-24.02.2018r., Wrocław, g.09:00-16:00
23-24.03.2018r., Wrocław, g.09:00-16:00

Zapytaj o szkolenia w innych terminach i lokalizacjach: biuro@atum.edu.pl, 512 041 945

Szkolenie przygotowuje do egzaminu na certyfikowanego instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945.

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 1200,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 1150,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 1100,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: dwudniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek (przerwy kawowe, obiad), zaświadczenie producenckie, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez UDT, opiekuna szkolenia, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Przy dodatkowej opłacie 200zł/osoba zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Centrach Odnawialnych Źródeł Energii. Centra OZE posiadają świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi pomp ciepła.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Szkolenie dedykowane osobom, które ubiegają się o przedłużenie wartości certyfikatu OZE, uukończyły szkolenie podstawowe przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie instalacji pomp ciepła, wymagają uzupełnienia wiedzy o zagadnienia teoretyczne  przed przystąpieniem do egzaminu UDT – 8 h (1 dzień)

Program szkolenia

1.Zagadnienia ogólne, podstawy stosowania pomp ciepła
przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła
prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikro i małych instalacji,
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas montażu pomp ciepła
aspekt ekologiczny pomp ciepła
przykładowe systemy certyfikacji wyrobów, kontroli jakości, oznakowania, itp.

2.Podstawowe właściwości fizyczne; zasady działania pomp ciepła
podstawowe definicje, terminy
wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła
obieg termodynamiczny w pompach ciepła
wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła
podział i typy pomp ciepła
osprzęt dodatkowy pomp ciepła
czynniki chłodnicze
omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła

3.Dolne źródła – rodzaje, charakterystyka
powietrze
grunt
woda
wykonanie
przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł
instalacje chłodzenia
normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia
schematy hydrauliczne

4.Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła
określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody
wybór rodzaju instalacji grzewczych
określenie dolnego źródła
określenie rodzaju pracy pompy ciepła
zbiornik buforowy
przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów
możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania
omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych
normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła

5.Montaż, uruchomienie, serwis i konserwacja ciepła
montaż pompy ciepła – montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła
montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego – montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła
uruchomienie i regulacja instalacji
uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła
kontrola szczelności w układzie termodynamicznym
okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła (serwisowanie i konserwacja)
błędy w montażu/serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie
warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji; przekazanie instalacji do

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia przypominające z instalacji pomp ciepła odbywają się średnio 2 razy w miesiącu.

Szkolenie przypominające, dedykowanie szczególnie instalatorom ubiegającym się o przedłużenie ważności certyfikatu z obszaru odnawialnych źródeł energii (po okresie 5 lat)w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945

Cennik szkolenia

Cena szkolenia wynosi 580,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 540,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 500,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: jednodniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, catering, indywidualne konsultacje.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmują część teoretyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi pomp ciepła.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail