free newsletter templates powered by FreshMail

Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji instalacji fotowoltaicznych, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze – 16h/2dni.

Program szkolenia

Program szkolenia z zakresu systemów fotowoltaicznych POBIERZ

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia z instalacji systemów fotowoltaicznych odbywają się w zależności od zapotrzebowania rynku, średnio raz w miesiącu. Najbliższe terminy zaplanowanych szkoleń:
09-10.02.2018r., Wrocław
09-10.03.2018r., Wrocław

Spytaj o inne lokalizacje oraz terminy szkoleń: 699 829 074, 512 041 945, biuro@atum.edu.pl.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu na certyfikowanego instalatora w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945.

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 1200,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 1150,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 1100,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: dwudniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek (przerwy kawowe, obiad), zaświadczenie producenckie, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ośrodku szkoleniowym akredytowanym przez UDT, opiekuna szkolenia, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Przy dodatkowej opłacie 200zł/osoba zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem 512 041 945 lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Centrach Odnawialnych Źródeł Energii. Centra OZE posiadają świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi systemów fotowoltaicznych.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Szkolenie dedykowane osobom, które ubiegają się o przedłużenie wartości certyfikatu OZE, uukończyły szkolenie podstawowe przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie instalacji fotowoltaicznych, wymagają uzupełnienia wiedzy o zagadnienia teoretyczne  przed przystąpieniem do egzaminu UDT – 8 h (1 dzień)

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do fotowoltaiki
historia rozwoju ogniw fotowoltaicznych,
podstawowe definicje
sposoby wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej
składowe promieniowania słonecznego
rejonizacja zasobów energii słonecznej w Polsce i na Świecie
konwersja fotowoltaiczna, podstawy fizyczne
procesy pozyskiwania i przetwarzania danych pogodowych

2.Systemy fotowoltaiczne
budowa ogniw fotowoltaicznych
rodzaje i generacje ogniw i modłów fotowoltaicznych
moduły dwustronne
standardowe warunki pomiaru, badania ogniw/modułów fotowoltaicznych oraz wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne i sprawność ogniwa/modułu,
łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy

3.Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych
systemy fotowoltaiczne jako zasilanie awaryjne
systemy wydzielone i autonomiczne
systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
systemy hybrydowe (system współpracujący z małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi, ogniwami wodorowymi)
przykłady zastosowań zintegrowanych paneli fotowoltaicznych
elementy systemów fotowoltaicznych
zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej,
mikroinstalacje (do 40 kW)
małe instalacje (40 – 100 kW) oraz (100 – 200 kW)
duże systemy 200 kW+

4.Eksploatacja i konserwacja systemów fotowoltaicznych
kontroli instalacji
pomiar zwarcia doziemnego, przepływu prądu i biegunowości
pomiar napięcia jałowego falownika
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
szczególnie po stronie AC
sprawdzenie wydzielenia i oznaczenia falownika
pomiar skuteczności działania urządzeń zabezpieczających
protokół pomiarowy
przewodów i punktów połączeniowych (kontrola wzrokowa)
czynniki wpływające na sprawność systemów fotowoltaicznych
charakterystyka prądowo – napięciowa modułów
czyszczenia i konserwacji powierzchni modułów fotowoltaicznych, modernizacja systemu
okresowe przeglądy: instalacji

5.Zagadnienia ogólne
korzyści ze stosowania systemów fotowoltaicznych i perspektywy rozwoju
przykładowe systemy certyfikacji wyrobów
ekonomiczne aspekty inwestycji w system fotowoltaiczny
prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikro i małych instalacji fotowoltaicznych
eksploatacja i logistyka (koszty serwisu, i eksploatacji w kontekście projektu wykonawczego)
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas instalacji systemów fotowoltaicznych
normy dotyczące paneli i instalacji fotowoltaicznych

6.Dobór, montaż, regulacja systemów fotowoltaicznych
określenie lokalizacji, elementy zacieniające
obliczanie powierzchni systemu fotowoltaicznego
wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, inwertera,przewodów połączeniowych,
instalacja odgromowa i ochronna
synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną,(współpraca z siecią energetyczną (bez akumulatorów), praca „wyspowa“ (autonomiczna), lecz z doładowywaniem akumulatorów przez sieć energetyczną, praca „wyspowa” (autonomiczna) bez sieci energetycznej z wykorzystaniem akumulatorów, praca z przełączaniem: sieć energetyczna –„wyspa“
plan instalacji
montaż modułów na przykładowych konstrukcjach wsporczych
analiza błędów montażowych
uruchomienie systemów fotowoltaicznych
ocena pracy systemu za pomocą interfejsów zainstalowanych w regulatorach ładowania
dokumentacja i testy po zainstalowaniu instalacji
rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach
warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji

Warunki udziału

Terminy szkoleń

Szkolenia przypominające z instalacji fotowoltaicznych odbywają się średnio 3 razy w miesiącu.

Szkolenie przypominające, dedykowanie szczególnie instalatorom ubiegającym się o przedłużenie ważności certyfikatu z obszaru odnawialnych źródeł energii (po okresie 5 lat)w Urzędzie Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość realizacji szkoleń na terenie całej Polski.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:biuro@atum.edu.pl lub telefonicznie 512 041 945.

Cennik szkoleń

Cena szkolenia wynosi 580,00zł brutto (stawka vat zw.)

W przypadku zapisania 2 osób cena wynosi 540,00 zł/os

W przypadku zapisania 3 osób cena wynosi 500,00 zł/os

Koszt szkolenia obejmuje: jednodniowe szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, catering, indywidualne konsultacje.

Dla grup zorganizowanych obowiązują odrębne warunki/atrakcyjny system rabatowy. Szczegóły pod numerem: 512 041 945lub poprzez e-mail: biuro@atum.edu.pl

Zaplecze dydaktyczne

Szkolenie obejmuje część teoretyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Laboratorium posiada świetne zaplecze- sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi instalacji fotowoltaicznych.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nazwa firmy

NIP firmy

Treść wiadomości

więcej...

Bezpłatny newsletter OZE!

2x w miesiącu branżowe newsy: zmiany w prawie OZE, wydarzenia, konkursy, zaproszenia na szkolenia i konferencje: 

free newsletter templates powered by FreshMail